Uitnodiging en Convocatie ALV Rukhmania 7/4/2018

De Schaakvereniging Rukhmania organiseert op zaterdag 7 april 2018 om 6 uur n.m. een Algemene Ledenvergadering (ALV) met daaraan gekoppeld bestuursverkiezingen te Mulo Kerklaan op de club.

De agenda ziet er als volgt uit:

  1. Opening
  2. Mededelingen en correspondentie
  3. Bespreking en aanname notulen ALV 20/7/2013 en 28/9/2013*
  4. Jaarverslagen 2013 – 2017
  5. Financieel verslag 2013 – 2017
  6. Bestuursverkiezingen Rukhmania**
  7. Woord van het gekozen bestuur
  8. Instelling Verificatiecommissie
  9. Wat ter tafel komt en Rondvraag
  10. Sluiting.

Wij rekenen op de aanwezigheid en actieve participatie van onze leden.

*: Zullen voor aanvang van de vergadering exemplaren beschikbaar zijn (hard copy) ter inzage en ook gebeamed worden!

**: De ruimte bestaat voor het indienen van kandidatenlijsten tot 5 minuten voor aanvang van de vergadering bij het bestuur. Ook vragen wij onze leden zich te her- registreren via de volgende link: http://rukhmania.com/lidmaatschap-registratie